Europea Nederland: een stevig netwerk

Sinds 1993 bevordert Europea Nederland (inter)nationale contacten tussen scholen voor het groene onderwijs. Europea Nederland heeft meer dan 80 leden die een breed scala aan opleidingen bieden op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Van vmbo tot onderzoeksuniversiteit. We stimuleren onze leerlingen en studenten hun horizon te verbreden door ervaring op te doen in het buitenland. Internationale activiteiten zijn onderdeel van ons onderwijs.

Veel van onze leden gebruiken Erasmus + (KA1) middelen om mobiliteit voor studenten en medewerkers mogelijk te maken. Tevens hebben onze leden een VET charter. Dit is een erkenning van de kwaliteit van hun internationale activiteiten. Onze leden nemen ook deel aan verschillende Erasmus + projecten (KA2 en KA3).

Leden van Europea Nederland kunnen instellingen en scholen voor groen onderwijs zijn, scholen in de periferie, koepels en bedrijven. Kortom zowel onderwijs als bedrijfsleven uit de groene onderwijsberoepskolom kunnen deelnemen in dit netwerk.

Bestuur

Europea Nederland heeft een bestuur en een nationale coördinator die op Europees verenigingsniveau de contacten onderhoudt.

Sinds eind 2018 bestaat het bestuur uit de volgend personen

  • Voorzitter en Nationaal Co√∂rdinator: Harrie Meijer (Zone College)
  • Secretaris: Ilse Terpstra (Terra)
  • Penningmeester: Jan Jeronimus (Yuverta)